logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

36 Добро сам ту где сам – техника за превладавање стреса запослених у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ "Симеон Аранички", Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова
КоординаторСлађана Бурсаћ, ossimeon@open.telekom.rs, 022/363-200
АуториОлгица Стојић, Споменка Дивљан, Живка Комленац, Зорка Петровић
РеализаториОлгица Стојић, Споменка Дивљан, Живка Комленац, Зорка Петровић
Општи циљевиОснаживање запослених у образовању да путем сазнавања и практиковања сазнатог о себи и другима заузму проактиван став у односу на очување свога психофизичког здравља; Подстицање професионалног понашања запослених у образовању током укупног радног века
Специфични циљевиСазнавање о узроцима и последицама стреса и одражавање на људско здравље; Оснаживање учесника програма у превладавању стресних ситуација на позитиван начин; Подучавање учесника програма о различитим антистресним техникама; Сензибилизација учесника у препознавању личних и дечјих потреба; Оснаживање учесника да умеју користити расположиве капацитете у превладавању синдрома професионалног сагоревања
Садржај и активности 1. Узроци стреса и како их превазићи. 2. Последице стреса и како их превазићи. 3. Реакције на стрес и како се оснажујемо. 4. Веза стреса и професионалног сагоревања. 5. Шта чинити када су под стресом деца/ученици. 6. Дванаест антистресних техника (практично извођење). 7. Анализа четири типичне ситуације које узрокују стрес у професионалном животу учесника – промена угла гледања. 8. Како смањити стресогене реакције контролишући окружење/средину у којој делујемо. 9. Вежбе за јачање позитивног става и побољшање слике о себи. 10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)