logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

359 Инклузија на делу – практична примена инклузивног модела рада у основној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаОШ ''Соња Маринковић'', Јо Лајоша 72, 24100 Суботица
КоординаторМиланка Пејовић, peja@open.telekom.rs, 024/545-813, 064/259-90-67
АуториКсенија Лишчевић, Миланка Пејовић, Бранка Бешлић, Ружа Јосић, Манда Новаковић
РеализаториКсенија Лишчевић, Миланка Пејовић, Бранка Бешлић, Ружа Јосић, Манда Новаковић
Општи циљевиПреношење практичних знања о припреми, планирању, реализацији и вредновању инклузивног програма у основној школи;
Специфични циљевиРазвијање професионалних вештина и способности практичара за израду и примену програма; Оспособљавање наставника за праћење и вредновање постигнућа ученика укључених у инклузивни програм
Садржај и активности 1. Уводни део семинара. 2. Појам и карактеристике инклузивног образовања. 3. Припрема за реализацију инклузивног програма. 4. Дечје развојне сметње. 5. Израда педагошког профила ученика/це (педагошки профил ученика/це; израда педагошког профила одабраног ученика/це). 6. Индивидуални образовни планови (писање индивидуалног образовног плана – ИОП; од теорије до праксе; образовно-васпитне стратегије – како се реализује ИОП; Блумова таксономија; примена индивидуалног образовног плана у настави). 7. Оцењивање (функције и принципи оцењивања; законска регулатива). 8. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (24 бода)