logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

357 Даровит ученик у инклузивном образовању – идентификација и подршка критичким мишљењу у настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012/541-796, 064/372-65-02
АуториЖивкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић, Милош Јеремић
РеализаториСветлана Спасић, Милена Васић, Наташа Берић, Маја Јовановић Глигоријевић, Зоран Глигоријевић, Нада Јелић, Живкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић, Милош Јеремић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за идентификацију и пружање подршке даровитим ученицима током образовно-васпитног процеса
Специфични циљевиПовећање осетљивости наставника за идентификовање даровитог ученика и за израду педагошког профила; Стратегије подршке даровитим ученицима кроз обогаћивање образовне средине
Садржај и активности 1. Идентификација даровитог ученика у школи путем непосредне опсервације наставника, остварених продуката ученика, запажања родитеља и вршњака. 2. Терминолошко одређивање даровитости кроз синониме – таленти, способни, надарени, паметни. 3. Схватање даровитости данас кроз упознавање Гарднеровe теорија вишеструке интелигенције и различитих облика испољавања даровитости. 4. Изазови и тешкоће у раду са даровитим ученицима ради остваривања складног развоја и реализације диспозиција. 5. Образовне потребе даровитих ученика у подручјима значајним за израду педагошког профила – начин учења, социјалне потребе, комуникација, самосталност и брига о себи. 6. Облици образовања даровитих кроз сегрегацију, акцелерацију и инклузију и уочавање њихових предности и тешкоћа. 7. Израда педагошког профила даровитог ученика путем сагледавања улога породице, школе, вршњака, наставника, стручних сарадника, локалне средине. 8. Утврђивање подручја подршке кроз обогаћивање образовне средине различитим облицима, методама и техникама рада – семинар, менторски рад, пројекти, онлајн обука, такмичења, дебате. 9. Значај ученичког колектива као социјалне групе за здрав развој даровитих.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника16-30
Трајањеједан дан (8 бодова)