logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

356 Да глумимо заједно Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-19-08
АуториВесна Радуновић, Биљана Тодоровић
РеализаториВесна Радуновић, Биљана Тодоровић
Општи циљевиОснаживање наставника за успешно укључивање деце са сметњама у развоју у школске манифестације
Специфични циљевиПовећање компетенције наставника за мотивацију родитеља и ученика са сметњама у развоју за учешће у школским представама
Садржај и активности 1. Увод у тему – циљеви и задаци обуке. 2. Законске основе индивидуалног образовног плана. 3. Начин и правила рада. 4. Пример „ваннаставног“ ИОП-а (ИОП – презентација аутора). 5. Идентификовање ученика са сметњама у развоју који нису укључени у школске манифестације (пример из праксе). 6. Мотивација 7. Мотивисање свих ученика и родитеља за укључивање у припремање и реализацију школског фестивала. 8. Креирање упитника (дистрибуирање упитника свим ученицима школе о томе на који начин они желе да се укључе у школски фестивал). 9. Ученички парламент (идентификовање и усклађивање жеља ученика са њиховим могућностима).
10. Радионица: Укључивање деце са сметњама у развоју у припрему и релизацију представе; Стварање позитивне социјалне климе код свих учесника (реализатора) представе; Снимак дела представе; Времеплов припреме и реализације представе. 11. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)