logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

355 Школа за све – инклузивно образовање Компетенцијa: K2
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, 11000 Београд
КоординаторСнежана Нишевић, snezadj@bitsyu.net, 011/244-02-55, 060/560-95-60
АуториСнежана Нишевић, Снежана Николић
РеализаториСнежана Николић, Данијела Илић Стошовић, Снежана Нишевић, Oља Рашковић
Општи циљевиРазвој инклузивне политике и праксе кроз повећање сензибилитета школске средине према деци са посебним потребама
Специфични циљевиУсавршавање наставника за откривање и праћење ученика са сметњама и тешкоћама у учењу и примену посебних техника рада са овим ученицима
Садржај и активности 1. Тешкоће у учењу (манифестација тешкоћа у учењу, детекција и евиденција, дијагностика и диференцијална дијагностика, праћење и усмеравање ученика са тешкоћама у учењу; методски поступци у раду). 2. Ометеност у развоју (категорије, карактеристике, технички захтеви и опремљеност школе за смештај ученика са сметњама у развоју, методски поступци у раду). 3. Инклузија (улогa наставника, образовање наставника за рад са ученицима са посебним образовним потребема; форме подршке наставницима; стручни тим за ИОП). 4. Инклузивна пракса код нас (предности и препреке развоју инклузије; образовање ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу; могућности за ученике са посебним потребама у инклузивном образовању) .
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (24 бода)