logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

354 Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаШкола за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, Цара Душана 143, 11080 Земун
КоординаторРадмила Лабан, skolaveljkoramadanovic@yahoo.com, 011/219-86-11, 063/521-802
АуториРадмила Лабан, Владо Делић, Наташа Вујновић Седлар
РеализаториРадмила Лабан, Владо Делић, Наташа Вујновић Седлар
Општи циљевиУнапређење стручних знања и вештина наставника, учитеља и стручних сарадника за образовање ученика са посебним потребама у инклузивном образовању
Специфични циљевиУпознавање са говорним технологијама; Упознавање са апликацијама које се користе у образовању на бази говорних технологија; Обучавање за практичан рад
Садржај и активности 1. Нове говорне технологије и њихов значај у уклањању препрека за успешну социјализацију ученика са посебним потребама – артикулација и перцепција говора – Развој аудитивне перцепције и фонолошке структуре српског језика; Развој супрасегментне структуре говора; Усвајање читања и писања; Развој и богаћење речника; Визуелизација и анализа говора; Синтеза говора на основу текста на српском језику; Аутоматско препознавање говора на српском језику; Примене говорних технологија у образовању деце са посебним потребама; Интеграцију ученика са посебним потребама; Примена рачунара у образовању ученика са хендикепом. 2. Упознавање апликација које се користе у образовању на бази говорних технологија и њихова примена у образовању деце са посебним потребама – претварање текста у говор за слепе ученике; претварање текста у говор за неме ученике; претварање говора у текст за глуве и наглуве ученике; претварање текста у говор за децу са церебралном и дечијом прализом; визуелизација звука и говора за глувонеме ученике; аутоматско препознавање говора за говорне команде; рачунар за ученике који не могу да користе своје руке. 3. Обука за практично коришћење говорних технологија – инсталирање и повезивање софтвера за синтезу говора; подешавања опција у складу са посебним потребама; рад са софтверима за слепе и слабовиде, децу са церебралном и дечијом парализом; пречице на тастатури; рад са скенерима и софтверима за рад са звуком; комуникација преко интернета (имејл, говорни портали); упуства за обуку ученика за самостални рад на рачунару; прилагођавање наставних средстава и уџбеника; рад са аудиобиблиотеком; рад са говорним порталом „Контакт“.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)