logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

353 Терапијско обликовање глином. Историја уметности и уметнички процес као средство у терапији. Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаОИСШ Жарко Зрењанин,, Ивана Горана Ковачића 14, 24100 Суботица
КоординаторБојана Вујновић, bojana.vujnovic@gmail.com, 024/553-037, 061/657-40-49
АуториБал Чоп
РеализаториБал Чоп, Миодраг Петровић, Бојана Вујновић
Општи циљевиУпутити полазнике на конкретне методе и технике у терапијском раду с децом и омладином, нарочито оном ометеном у развоју
Специфични циљевиПратити и водити дете кроз уметничко-терапијски процес; Повећати осетљивост чула; Препознати проблем детета; Упознати тело кроз однос ја − моје тело; Створити потребу за самокорекцијом
Садржај и активности 1. Паралеле између развоја човека и развоја уметности, уметнички процес као средство у терапији. 2. Пластифицирање као почетак уметничког израза. 3. Архитектура. 4. Демонстрација рада с децом ометеном у развоју – разговор о проблемима, где је тешкоћа, шта радити.
ру, облику, равнотежи, виталитету, тежини, влажности, примењивости искуства, снази уметничког процеса и материјала. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањедва дана (14 бодова)