logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

352 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење сметњи у учењу на предшколском и школском узрасту Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Бул. Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДанијела Станојевић, danijela@pzv.org.rs, 021/472-03-73, 069/144-17-18
АуториАнамарија Вичек
РеализаториАнамарија Вичек, Данијела Станојевић, Виолета Петковић, Силвија Тапишка
Општи циљевиПовећање компетенције васпитача, стручних сарадника, наставника разредне и предметне наставе у области инклузивне едукације деце с посебним потребама
Специфични циљевиИдентификација и превенција сметњи у учењу; Прилагођавање активности, метода и материјала, образовног плана и програма индивидуалним потребама деце
Садржај и активности 1. Дефиниција и рано препознавање сметњи у учењу. 2. Дислексија, дисграфија. 3. Пажња и поремећаји. 4. Опште стратегије рада са ученицима са сметњама у учењу у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности. 5. Улога базних сазнајних способности у савладавању читања, писања и математике и подстицање развоја. 6. Комплексно педагошко испитивање. 7. Састављање и кориговање индивидуалног образовног плана.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)