logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

351 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дискалкулије на предшколском и школском узрасту Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Бул. Михајла Пупина 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДанијела Станојевић, danijela@pzv.org.rs, 021/472-03-73, 069/144-17-18
АуториАнамарија Вичек
РеализаториАнамарија Вичек, Силвија Тапишка
Општи циљевиПовећање компетенције васпитача, стручних сарадника, учитеља и наставника у области развоја основних математичких способности, односно дискалкулије.
Специфични циљевиПрепознавање, превенција дискалкулије и подршка деци; Прилагођавање метода и материјала индивидуалним потребама деце са дискалкулијом
Садржај и активности 1. Дефиниција и рано препознавање сметњи у учењу. 2. Улога базних сазнајних способности у савладавању математике и подстицање развоја. 3. Педагошко испитивање математичке спремности за школу, односно математичких способности на школском узрасту. 4. Дискалкулија 5. Проблематичне области у подучавању математике код деце са сметњама у рачунању. 6. Састављање и кориговање индивидуалног образовног плана за ученика са дискалкулијом.

Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)