logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

350 Ритмичко мелодијске активности – подстицај учењу, говорно-језичком развоју и инклузивном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаРепубличко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Гундулићев Венац 38, 11000 Београд
КоординаторВесна Петровић, autizamsrbija@sbb.rs, 011/339-26-83, 063/820-55-55
АуториКсенија Мирковић, Гордана Зечевић, Маријана Томанић
РеализаториВесна Петровић, Наталија Лазић, Ксенија Мирковић, Гордана Зечевић, Маријана Томанић
Општи циљевиОбогаћивање наставног процеса и активности у образовним установама применом ритмичко-мелодијских активности у инклузивном образовању и васпитању
Специфични циљевиЕдукација наставника и васпитача за другачији приступ наставном процесу применом ритмичко-мелодијских активности у оквиру различитих садржаја
Садржај и активности 1. Теоријске основе, значај и циљеви увођења ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у раду са децом. 2. Примена ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у раду са децом предшколског и млађег школског узраста (Примена ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у раду са децом са потешкоћама у развоју; Примена ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у раду са децом са потешкоћама у развоју која су инклузивно укључена у васпитно-образовни процес; Примена ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у раду са свом децом). 3. Презентација практичне примене ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре кроз видео-материјал. 4. Радионица – Осмишљавање примене ритмичко-мелодијских активности са елементима драмске игре у оквиру различитих садржаја.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)