logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

35 Добрa сарадњa са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима Компетенцијa: K3
Приоритети: 4,7
ИнституцијаОбразовање плус, Старца Милије 1/10, 11000 Београд
КоординаторВесна Радонић, radonic@sbb.rs, 011/246-40-89, 064/894-88-72
АуториВесна Радонић, Снежана Борисављевић
РеализаториВесна Радонић, Евгенија Јокановић, Милена Пјевић, Мирјана Јелисијевић Лончар, Ранка Маринковић, Весна Белчевић, Снежана Борисављевић, Златко Гајић, Вера Врбица Матејић, Снежана Вујичић
Општи циљевиПобољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз остваривање боље сарадње са родитељима
Специфични циљевиПодизање нивоа компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са родитељима; Развијање сензибилитета код васпитача, наставника и стручних сарадника за препознавање потреба родитеља; Упознавање са основним проблемима родитеља деце различитих узраста; Оспособљавање васпитача, наставника и стручних сарадника да примењују технике комуникације којима остварују успешан однос са децом и одраслима; Унапређивање и обогаћивање различитих облика сарадње са родитељима у вртићима и школама
Садржај и активности 1. Значај и принципи сарадње наставника и родитеља. 2. Улога темперамената у комуникацији родитељ–наставник. 3.Типови васпитних стилова у породици. 4. Природа конфликата и њихово решавање (техника „Облак“). 5. Најчешћи конфликти са родитељима. 6. Облици сарадње са родитељима.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)