logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

349 Приступ и подршка деци са потешкоћама у учењу изазваним дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом или хиперактивношћу Компетенцијa: K2
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториДаниела Тамаш, Јелена Панић
РеализаториДаниела Тамаш, Јелена Панић
Општи циљевиУпознати васпитаче и учитеље са карактеристикама потешкоћа које настају услед минималних церебралних оштећења мозга, како би могли остварити адекватан приступ и пружити подршку у учењу деци са тим потешкоћама
Специфични циљевиПрепознавање симптома и адекватан приступ и подршка деци са дислексијом у редовним вртићима и школама; Препознавање симптома и адекватан приступ и подршка деци са дисграфијом у редовним вртићима и школама; Препознавање симптома и адекватан приступ и подршка деци са дискалкулијом у редовним вртићима и школама; Препознавање симптома и адекватан приступ и подршка деци са хиперактивношћу у редовним вртићима и школама
Садржај и активности 1. Искуства из праксе – испитивање асоцијација које учесници имају у вези са одређеним типовима тешкоћа у учењу и потребама и проблемима са којима се учесници сусрећу у раду са децом са тешкоћама у учењу; природа и порекло предрасуда, стереотипа, дискриминације и социјалне дистанце на општем и личном нивоу; разумевање потреба, осећања, начина функционисања и потешкоћа деце са дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом и хиперактивношћу. 2.Образовни део – узроци и симптоми појединих видова потешкоћа у учењу; узроци и симптоми дислексије; узроци и симптоми дисграфије; узроци и симптоми дискалкулије; узроци и симптоми хиперактивности; теоријске основе релаксације, приступ и подршка деци са дислексијом, дисграфијом, дискалкулијом и хиперактивношћу. 3. Практични део – студија случаја подстицање разумевања значаја тимског рада у планирању и реализацији подршке деци са тешкоћама у учењу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)