logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

348 Примена структуралног учења и сензорна интеграција код особа са аутистичним спектром Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРепубличко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом, Гундулићев Венац 38, 11000 Београд
КоординаторВесна Петровић, vesna.pet@sbb.rs, 011/339-11-46, 063/820-55-55
АуториСнежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић, Наташа Селић
РеализаториСнежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић, Наташа Селић, Весна Петровић
Општи циљевиОвладавање методама структуираног учења и њихова примена у раду са децом са аутистичним спектром
Специфични циљевиЕдукација учесника за: препознавање сензорне дисфункције и њен утицај на понашање и учење;примену физичке структуре, распореда, система рада, визуелне структуре.
Садржај и активности 1. Специфичности у функционисању из оквира учења и мишљења особа из области аутистичног спектра. 2. Сензорне потешкоће и организација чула за адекватније функционисање детета. 3.Физичка структура и материјали (Распореди; Радни системи; Визуелна структура специфичних активности и задатака; Структура простора, распореда рада и метода подучавања).
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)