logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

347 Примена рачунара у инклузивном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториВесна Краљ Дамјанов, Добривој Мартоноши
РеализаториВесна Краљ Дамјанов, Добривој Мартоноши, Игор Багањ, Татјана Мартоноши
Општи циљевиОспособљавање наставника за исправно коришћење рачунара у настави за децу са посебним потребама
Специфични циљевиУпознавање наставника са начинима прилагођавања рачунара деци са посебним потребама; Оснаживање наставника да наставу прилагоде овом типу ученика
Садржај и активности 1. Информисање о степену информатичке писмености учесника. 2. Дефинисање појма технологије приступачности. 3. Типови потреба (оштећења вида, смањена покретљивост руку, оштећења слуха, поремећаји говора, проблеми са учењем). 4. Методички аспекти примене рачунара у раду са децом са посебним потребама. 5. Опције прилагођавања оперативног система Windows за појединачне дефинисане типове потреба. 6. Опције прилагођавања програма за обраду текста Word за појединачне дефинисане типове потреба. 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)