logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

344 Прилагођавање опција рачунарских програма за рад деце са посебним потребама Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаПолитехничка школа, Косовска 8, 34000 Крагујевац
КоординаторКатарина Вељковић, katarina.veljkovic@hotmail.com, 034/347-214, 064/260-89-82
АуториКатарина Вељковић, Снежана Савић, Јована Јанић
РеализаториКатарина Вељковић, Снежана Савић, Јована Јанић
Општи циљевиСтицање основних знања потребних за коришћење информационих технологија у учењу деце са посебним потребама
Специфични циљевиПолазници ће се обучити да прилагоде опције оперативног система и апликативних програма за децу са посебним потребама и израђују наставне материјале.
Садржај и активности 1. Прилагођавање опција  персоналног рачунара потребама деце са посебним потребама. 2. Персонални рачунар за децу са одређеним сметњама. 3. Персонални рачунар – широки спектар могућности за децу са посебним потребама. 4. Конкретни примери – прилагођавање персоналног рачунара различитим потребама деце са посебним потребама. 5. Прилагођавање оперативног система деци са посебним потребама. 6. Прилагођавање опција потребама деце са физичким сметњама. 7. Прилагођавање опција потребама деце која су слабовида, имају проблема у говору или не чују. 8. Прилагођавање опција потребама деце која имају проблеме у развоју (интелектуални, аутистизам...). 9. Једноставно коришћење апликативних програма, као што су ворд и интернет експлорер. 10. Прилагођавање опција потребама деце са физичким сметњама. 11. Прилагођавање опција потребама деце која су слабовида, имају проблема у говору и не чују. – 12. Прилагођавање опција потребама деце која имају проблеме у развоју (интелектуалних, аутистична деца, 13. Коришћење специјалног бесплатног програма фото-прича и гиф аниматора у креирању наставног материјала. 14. Креирање наставног материјала за једног корисника. 15. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)