logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

340 Практичан приступ и наставне алатке у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста Компетенцијa: K2
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториАна Крстић, Даниела Тамаш
РеализаториАна Крстић, Даниела Тамаш
Општи циљевиУпознати учитеље, стручне сараднике и педагошке асистенте са основним теоријским поставкама и практичним приступом у раду са децом са сметњама у развоју; Да учитеље подстакнемо на израду и коришћење наставних алатки у раду са ученицима са сметњама у развоју млађег школског узраста
Специфични циљевиУпознавање са узроцима и симптомима најучесталијих сметњи у развоју деце; Представљање значаја и важности израде индивидуалног образовног плана (ИОП-а) у раду са ученицима са сметњама у развоју; Адекватан приступ и подршка ученицима са сметњама у развоју и примена конкретних алатки у реализацији ИОП –а; Представљање практичног искуства у пружању подршке ученицима са сметњама у развоју и њиховим учитељима у реализацији васпитно образовног рада
Садржај и активности 1. Упознавање са радионичарским начином рада, листање асоцијација и потреба (узроци и симптоми најучесталијих сметњи у развоју деце, прилагођен садржај у оквиру ИОП-а) 2. Карактеристике деце са сметњама у развоју. 3. Препоруке за рад са децом са сметњама у развоју. 4. Асистивна технлогија. 5. Универзалне наставне алатке и њихове примене у прилагођавању наставних садржаја. 6. Карактеристике вршњачке подршке, педагошке и персоналне асистенције као својеврсне помоћи у раду са децом са сметњама у развоју. 7. Рад са родитељима. 8. Сервисна подршка – специјална едукација и рехабилитација. 9. Искуства у раду са ученицима са сметњама у развоју деце у инклузивним програмима (сагледавање проблематика из перспективе детета, учитеља и сарадника који пружају подршку у циљу израде адекватних и квалитетних индивидуалних образовних планова и њихове примене).
Циљна групанаставник разредне наставе, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)