logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

34 Два приступа ученику Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,4
ИнституцијаOсновна школа „Вук Караџић“, Дворска 17 – 19, 26300 Вршац
КоординаторАлександра Јовановић Мађар, interakcija@neobee.net, 021/630-20-83, 063/773-04-17
АуториАлександрa Јовановић Мађар
РеализаториАлександрa Јовановић Мађар, Наташа Мак
Општи циљевиПобољшање квалитета комуникације између ученика и наставника развијањем свести о сопственим начинима реаговања
Специфични циљевиБоље разумевање себе и сопственог понашања; Разумевање понашања детета и других људи; Јачање педагошких компетенција наставника усвајањем позиција којима се оснажује структура и подстиче развој пожељних карактерних особина код детета на основношколском узрасту; Превенција дисциплинских проблема у школи усвајањем комуникацијског стила који код деце развија одговорност за своје понашање и повећава мотивацију за рад на часу и сарадњу са наставником.
Садржај и активности 1. Анализа развоја личности – структурални и функционални приказ. 2. Упознавање учесника са четири начина понашања која се испољавају у свакодневном животу и раду са децом. 3. Повезивање уобичајених начина понашања одраслих са начинима на које они реагују на понашања и осећања детета. 4. Упознавање са техникама које унапређују однос између ученика и наставника – начини комуникације, врсте порука. 5. Подстицајни начини и конкретне технике које доприносе оснаживању емоционалне компетенције ученика. 6. Примена интервентних техника којима се остварују жељене промене у понашању ученика – правила (формулација, примена, последице). 7. Упознавање са карактеристикама, потребама и задацима детета у развојној фази од седме до четрнаесте године.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)