logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

339 Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаОШ "Душан Дугалић", Ђердапска 19, 11000 Београд
КоординаторДрагица Недељковић, timozes@osdugalic.edu.rs, 011/283-67-69, 063/252-663
АуториБранислава Живановић, Весна Шутић, Ивана Митровић
РеализаториБранислава Живановић, Весна Шутић, Ивана Митровић
Општи циљевиПодизање капацитета васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са ученицима са аутизмом; Облици, методе и приступи у раду; Позитивни ставови
Специфични циљевиПоседовање знања о природи, стиловима и стратегијама учења, о когнитивном развоју, контексту рада индивидуалним карактеристикама и потребама ученика
Садржај и активности 1. Шта је аутизам,теорије узрока настанка и које су три области развоја на које утиче. 2. Развој говора (вербалне и невербалне комуникације). 3. Развој социјалних вештина. 4. Разумевање исказивања емоција, интересовања, рутина код деце са аутизмом. 5. Аутизам, други поремећаји, неспечифичне тешкоће. 6. Стереотипи и предрасуде. 7. Методе рада, асистивне технологије, простор. 8. Модели учења код деце са аутизмом, рефлексија – прављење спона и трансфера знања. 9. Прихватање деце/ученика са аутизмом у групи вршњака (инклузивни модели). 10. Правила понашања и доследност у раду. 11. Практичне препоруке за рад. 12. Улога и место васпитача/наставника/стручног сарадника у тимском раду. 13. Саветодавни рад са родитељима/старатељима/породицом. 14. Укључивање у активности вршњака и подстицај на дружење. 15. Примери из праксе. 16. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)