logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

338 Планирање подршке – педагошки профил, индивидуализација и ИОП Компетенцијa: K2
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаИницијатива за инклузију Велики Мали, Жарка Зрењанина 10, 26100 Панчево
КоординаторНаташа Милојевић, office@velikimali.org, 013/344-141, 062/755-109
АуториНаташа Милојевић, Валентина Завишић, Милена Јеротијевић
РеализаториНаташа Милојевић, Валентина Завишић, Милена Јеротијевић, Маријана Јовић
Општи циљевиУнапређење професионалних компетенција за квалитетно образовање деце из осетљивих група
Специфични циљеви1. Унапређивање знања и вештина у изради педагошких профила; 2. Стицање и унапређивање знања и вештина за индивидуализацију и израду и примену ИОП-a
Садржај и активности 1. Законскa регулативa и концепт инклузивног образовања. 2. Уводно излагање о инклузивном образовању, његовим вредностима и законским упориштима. 3. Педагошки профил ученика/це.
4. Карактеристике доброг педагошког профила. 5. Израда педагошких профила за ученике/це из праксе учесника/ца. 6. Планирање додатне подршке у учењу. 7. Приоритети и циљеви у ИОП-у. 8. Дефинисање корака/активности подршке и исхода подршке (индивидуализација и ИОП).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-28
Трајањедва дана (16 бодова)