logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

336 Педагошки програм помоћи у ликовном изразу деци са сметњама у развоју и деци из маргинализованих група Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториЗагорка Марков, Мирослава Којић, Драган Мандић
РеализаториЗагорка Марков, Мирослава Којић, Драган Мандић
Општи циљевиУвођење ликовног педагога као члана инклузивног тима у раду са децом са сметњама у развоју и маргинализованих група
Специфични циљевиСагледавање потребе раног препознавања и дијагностиковања деце са сметњама у развоју, а уз помоћ ликовног изражавања
Садржај и активности 1. Најновија теоријска и практична сазнања којима се бави методика ликовног васпитања, а везана су за најосетљивују групу деце. 2. Рекогнација и идентификација проблема са којима се суочавају деца са посебним потребама, уз помоћ ликовног израза насталог као спонтане реакције на посебан ликовни – методички приступ детету. 3. Рехабилитација деце са сметњама у развоју и маргиналних група уз помоћ ликовног израза и ликовне експресије. 4. Појам деце са сметњама у развоју и деце из друштвено маргинализованих група. 5. Одреднице ликовног методичког приступа заснованог на искуству аутора у дугој пракси у раду са децом са посебним потребама. 6. Указивање на значај васпитачког и учитељског позива са аспекта препознавања развојне сметње и учествовања у педагошком програму подршке.
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)