logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

335 Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању Компетенцијa: K2
Приоритети: 2, 3
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, 11000 Београд, Земун
КоординаторДанијела Радојевић, nelast@open.telekom.rs, 011/316-56-84, 063/245-222
АуториСветомир Бојанин, Наташа Веселиновић, Данијела Радојевић
РеализаториСветомир Бојанин, Наташа Веселиновић, Данијела Радојевић
Општи циљевиОспособљавање за препознавање деце са потешкоћама у развоју и за прилагођавање васпитно образовних поступака специфичним потребама сваког детета
Специфични циљевиПрепознавање дискогнитивних, диспраксичних поремећаја и поремећаја психомоторике и усклађивање поступака у раду са децом и адолесцентима који их испољавају
Садржај и активности 1. Основе сазнајног развоја. 2. Неуропсихолошка анализа дисхармоничног развоја сазнајних функција и подела клиничких слика дисхармоничног развоја. а) Блок вежби: Социодрамско загревање групе за искуствени рад. Рад у групи – интерактивна детекција проблема сазнајног развоја у школским условима и разматрање примењених васпитно-образовних поступака у раду са децом која испољавају неке од облика дискогнитивних поремећаја. Приказ филма – Основни облици диспраксичних и дисгностичких поремећаја. Искуствени рад, препознавање облика диспраксичног синдрома (општа развојна диспраксија, конструктивна развојна диспраксија, развојна дисграфија) и разматрање могућих васпитно-образовних поступака у раду са децом која испољавају неке од облика диспраксичног синдрома.
3. Диспраксички синдром (општа развојна диспраксија, конструктивна развојна диспраксија и развојна дисграфија). 4. Дисгнозије (општа развојна дисгнозија, дислексија, дискалкулија). а) Блок вежби: Искуствени рад, препознавање облика дисгностичког синдрома (општа развојна дисгнозија, дислексија, дискалкулија) и разматрање могућих васпитно-образовних поступака у раду са децом која испољавају неке од облика дисгностичког синдрома. Приказ филмова – Рад са децом са дискогнитивним поремећајима у редовној школи и Рад са децом са дискогнитивним поремећајима у специјалној школи. (Рад у групи: интерактивна детекција проблема поремећаја психомоторике и поремећаја у понашању код деце у школским условима и разматрање примењених васпитно-образовних поступака у раду са децом која испољавају неке од поремећаја и тешкоћа у понашању. Препознавање облика поремећаја психомоторике (развојни ХД синдром, тикови, муцање) и разматрање могућих васпитно-образовних поступака у раду са децом са испољеним поремећајима психомоторике. 5. Школа и ментално здравље. 6. Поремећаји психомоторике и основе поремећаја понашања у пубертетном добу. а) Блок вежби: Препознавање облика поремећаја понашања и разматрање могућности примене различитих васпитно-образовних поступака у раду са децом са испољеним поремећајима у понашању. Обука за примену технике „role play“ (технике играња улога) на часовима одељенске заједнице. Искуствени рад – обука за примену role play технике и социодрамско одигравање и рад са групом на решавању проблема поремећаја у понашању. 7. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)