logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

334 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториРанко Рајовић, Урош Петровић
РеализаториРанко Рајовић, Урош Петровић, Драгана Милановић, Дивна Тодоровић, Јелена Вемић, Татјана Чолић, Милена Драгојевић
Општи циљевиПовећање ефикасности учења и развоја функционалног мишљења свих ученика; Адекватан рад са даровитом децом у редовним школама
Специфични циљевиОспособити учитеље за рад са даровитима и индивидуализацију садржаја; Осмишљавање концепта примене у в-о процесу; Рана идентификација и развој даровитих
Садржај и активности 1. Неурофизиологија, развој мозга (Технике меморије; Техника кратких филмова; Ланчана техника; Техника за памћење бројева). 2. Функционално размишљање. 3. Технике учења; Асоцијативне технике (Вежбе учења 10 именица техником асоцијације; Вежбе учења 20 именица техником уз комбинацију бројева; Вежбе учења, техника – сакривање речи у реченици; Учење тешких и неразумљивих појмова; Техника учења страних речи; Техника памћења бројева; Вежбе координације и концентрације, Акомодација; Моторичке вежбе). 4. Технике учења, меморије, анализа радова, консултације (Понављање научених техника; Састављање загонетних питања). 5. Примена стечених знања, анализа радова ученика, консултације са водитељима семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)