logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

333 Мултимедији у инклузивном образовању Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "АБАКУС", Љубише Миодраговића бб, 11000 Београд
КоординаторГоран Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 011/227-84-65, 064/809-06-30
АуториМирјана Лазор, Жолт Коња
РеализаториМирјана Лазор, Жолт Коња, Горан Станојевић, Оливера Марковић, Вела Чоја, Маја Тодоровић
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање и коришћење мултимедијалних наставних садржаја у раду са децом са посебним образовним потребама
Специфични циљевиСензибилизација наставника за специфичности у процесу учења деце са сметњама у развоју; Стицање знања о могућностима коришћења мултимедијалних средстава у функцији повећања ефикасности наставе; Вежбање израде очигледних наставних садржаја који ангажују сва чула ученика и чине наставу динамичнијом, а стечена знања применљивијим у пракси
Садржај и активности 1. Инклузивно образовање и могућности примене мултимедија. 2. Специфичности у учењу деце са посебним образовним потребама и начини прилагођавања наставних садржаја њиховим могућностима (интелектуалне тешкоће, сензорне сметње, телесне сметње, поремећаји пажње..., примена мултимедијалних средстава). 3. Различити извори мултимедијалних садржаја у нашој близини (мобилни телефон, апарат, микрофон, рачунар...). 4. Преглед мултимедијалних алата погодних за примену у инклузивном окружењу (осврт на бесплатне алате – средства). 5. Израда аудио и видео материјала за ученике. 6. Интегрисање мултимедијалних садржаја у један школски час. 7. Правила и смернице за израду мултимедијалних садржаја у инклузивном окружењу. 8. Анализа радова – резимирање.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)