logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

332 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, 24100 Суботица Сомбор
КоординаторБранка Бешлић, bbranka@sksyu.net, 024/551-461, 063/852-99-32
АуториКсенија Лишчевић, Бранка Бешлић, Стаменка Судар
РеализаториКсенија Лишчевић, Бранка Бешлић, Стаменка Судар
Општи циљевиСтварање подстицајне средине за учење и развој деце са даровитошћу и /или сметњама у новој средини
Специфични циљевиОбезбеђивање одрживости инклузивног образовања правовременом израдом педагошког профила и ИОПа; Партиципација свих релевантних актера процеса транзиције
Садржај и активности 1. Транзиција – шта, како, зашто? (Уводни део семинара; Дефинисање појма транзиције; Тешкоће, изазови и искуства из досадашње праксе; Видови – облици транзиције). 2. Законска регулатива. 3.Улога здравства социјалне заштите у процесу транзиције. 4. Поверљивост докумената, заштита права детета. 5. Механизми успешне транзиције. 6. Модели транзиције. 7. Карактеристике ПУ и школа које се мењају у складу са потребама све деце. 8. Ресурси (ШУ, Мрежа подршке, ИРК). 9. Подршка у учењу. 10. Професионална оријентација. 11. Педагошка документација – портфолио ученика. 12. Сарадња са родитељима. 13. Облици сарадње. 14. Партнерски однос. 15. Од педагошког профила до ИОП-а. 16. Дефинисање улога и одговорности. 17. Израда педагошког профила. 18. Израда ИОП-а. 19. ИОП за даровите ученике, правовремено усмеравање. 20. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)