logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

331 Методологија писања и презентације научноистраживачког рада талентованих ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 8
ИнституцијаЦентар за развој креативности ЦЕЗАР, Црновршких Бригада 6/1, 19210 Бор
КоординаторСаша Пушица, smajsoft@yahoo.com, 069/434-99-43
АуториСаша Пушица
РеализаториСаша Пушица
Општи циљевиОбука полазника за рад са даровитим ученицима основних и средњих школа и њихов развој у научној области за коју исказују интересовање
Специфични циљевиДопринос инклузивном приступу образовања ученика са посебним потребама – талентованим ученицима
Садржај и активности 1. Методологија писања и презентације научно-истраживачког рада талентованих ученика. 2. Реализација стручно-образовних програма. 3. Реализација истраживачких програма. 4. Обезбеђивање дидактичких материјала, стручне литературе и часописа. 5. Формирање и коришћење база знања. 6. Презентација остварених резултата талената.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)