logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

33 Да у вртићу и школи свако резилијентан буде лако Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЦентар за развој резилијентности, Старца Милије 1/10, 11000 Београд
КоординаторЈелена Желесков Ђорић, jelena.zeleskov.djoric@gmail.com, 011/217-43-09, 064/636-91-82
АуториЈелена Желесков Ђорић, Снежана Борисављевић
РеализаториЈелена Желесков Ђорић, Снежана Борисављевић, Весна Радонић, Вера Врбица Матејић, Драгана Милић
Општи циљевиРазвијање резилијентности васпитача, учитеља и наставника, као и развијање резилијентности код деце у одељењу
Специфични циљевиРазвијање вештина резилијентности код одраслих и деце; Јачање вештина комуникације заснованих на стратегијама превазилажења стреса код одраслих и деце
Садржај и активности 1. Историјски осврт на резилијентност. 2. Мерење резилијентности. 3. Недаће, стрес и траума; Стратегије превазилажења стреса. 4. Когнитивни и емоционални фактори резилијентности. 5. Резилијентност и веровања. 6. Резилијентност и црте личности. 7. Резилијентност у школи. 8. Резилијентност и креативни рад са децом. 9. Вештине комуникације са децом и одраслима засноване на знању о резилијентности. 10. Развој резилијентности наставника. 11. Важност планирања и евалуације у раду. 12. Животне вредности у образовању.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)