logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

329 Индивидуализација наставе за даровитог ученика (ранији назив: Израда ИОП-а за даровитог ученика) Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаИнститут за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
КоординаторАна Алтарас Димитријевић, aaltaras@f.bg.ac.rs, 011/320-61-54, 064/138-54-52
АуториАна Алтарас Димитријевић
РеализаториГордана Ђигић, Љиљана Радмиловић Тошић, Зорана Јолић Марјановић, Mарина Виденовић, Ивана Оролицки, Љиљана Левков, Ана Алтарас Димитријевић, Сања Татић Јаневски
Општи циљевиУпознати учеснике са могућим садржајем и начином израде индивидуалног образовног плана за подстицање даровитог ученика
Специфични циљевиУпознавање учесника са посебним образовним потребама даровитих ученика и јачање њихових компетенција у области индивидуализације наставе за даровите
Садржај и активности 1. Преиспитивање имплицитних теорија и предубеђења учесника о феномену даровитости, односно даровитим особама. 2. Опште карактеристике даровитих ученика. 3. Индивидуалне разлике унутар групе даровитих и могући типови даровитих ученика. 4. Начела и методе идентификације (препознавања) даровитог ученика. 5. Препознавање даровитих ученика и израда педагошког профила (вежбе). 6. Специфичне образовне потребе и проблеми у образовању даровитих ученика. 7. Могућа решења за образовање даровитих – њихове предности и недостаци. 8. Конципирање мера индивидуализованог начина рада и плана активности за подстицање даровитог ученика (вежбе).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)