logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

328 Дидактички материјал за рад са децом са сметњама у развоју – припрема и израда Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаТренинг центар "Коцевски", Неимарска 17, 21100 Нови Сад
КоординаторДаница Коцевска, treningcentarkocevski@gmail.com, 021/633-70-67, 060/606-25-62
АуториДаница Коцевска, Милена Ћуковић
РеализаториДаница Коцевска, Милена Ћуковић, Славица Симић, Маја Вујин, Мелита Величковић, Јован Коцевски, Валентина Кртолица, Драгана Димитријевић, Сања Станковић
Општи циљевиУпућивање наставника и стручних сарадника у поступак планирања, израде и примене дидактичког материјала за рад са децом са сметњама у развоју и децом из друштвено маргинализованих група
Специфични циљеви1) Повећање компетенција наставника за препознавање потреба деце са сметњама и стварање нове образовне стратегије у одељењу; 2) Подршка наставницима и стручним сарадницима за креирање наставе уз коришћење адекватних метода, техника и дидактичког материјала; 3) Повећање компетенције за креирања часа усмереног на стандарде, уз уважавање стилова учења ученика и израду развојних и диференцираних задатака
Садржај и активности 1 Уводно излагање. 2. Подршка ученицима у одељењу. 3. Законска основа и правилници (ИОП, педагошки асистент, оцењивање, стандарди). 4. ПП презентација и дискусија о искуствима учесника. 5. Организација рада у одељењу. 6. Препознавање потреба ученика, уважавање различитости као предуслов за нову стратегију образовања. 7. Метод „Мозаик“. 8. Методе, технике, наставна средства и дидактички материјал. 9. Анализа појмова и уочавање веза ради стварања атмосфере за учење. 10. ПП презентација и размена у малим групама. 11. Веза између наставних садржаја и дидактичког материјала (дидактичке картице, књига слика, flash картице, слог картице...) у складу са природом предмета и потребама за образовном подршком ученика, на примерима дислексије, дисграфије, аутизма, неразумевања српског језика и успореног усвајања наставних садржаја. 12. Рад са материјалом на основу примера из праксе. 13. Карактеристике дидактичког материјала. 14. ПП презентација; компаративна анализа; техника „open space“. 15. Израда дидактичког материјала и начин коришћења – изглед, боја, величина, материјал, усклађивање са планом индивидуализације, ИОП и стандардима предмета. 16. Резиме и евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)