logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

327 Деца која живе живот у другачије обојеном свету Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторГордана Томић, togo3131@gmail.com, 037/352-77-41, 064/282-02-70
АуториГордана Томић
РеализаториГордана Томић, Виолета Крпић, Валентина Милошевић
Општи циљевиРазвијање колективног сензибилитета за децу са другачијим доживљајем боја (далтонизам)
Специфични циљевиОснаживање васпитача и наставника за препознавање деце са проблемом у разликовању боја; Прилагођавање метода рада ученицима који мање разликују боје
Садржај и активности 1. Појам и узроци далтонизма или ахроматизма. 2. Реални проблеми на које дете наилази још у вртићу. 3. Како препознати дете са проблемима колорног вида. 4. Шта су и како се користе тестови ISHIARA за процену врсте далтонизма. 5. Како разумети проблем у коме се дете налази у сусрету са бојама свуд око себе, како му ојачати самопоуздање и прилагодити му наставне садржаје, методе и облике рада. 6. Пружање помоћи у одабиру будућег занимања да би дете било професионално остварено и задовољно. 7. Радионице „Ја, у чудном свету боја“; „То хоћу – то нећу “. Презентација филма и слајдова.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)