logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

326 Асистивна технологија – примена у школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 3, 8
ИнституцијаШкола за основно и средње образовање "Милан Петровић", Браће Рибникар 32, 21100 Нови Сад
КоординаторМирјана Лазор, lazorm@eunet.rs, 021/661-63-66, 064/195-42-78
АуториМирјана Лазор
РеализаториМирјана Лазор, Мирјана Исаков, Славица Марковић, Снежана Николић, Љиљана Дошен, Мартин Каламковић, Невена Ивковић
Општи циљевиОснаживање наставника за инклузивно образовање усвајањем практичних знања из области асистивне технологије и универзалног дизајна
Специфични циљевиУсвајање знања о потреби и начину коришћења класичне и савремене асистивне технологије, као и употребе постојећих школских ресурса као АТ
Садржај и активности 1. Асистивна технологија и универзални дизајн (Приступачност и право приступа услугама и производима. Осврт на законе и прописе. Физичка и информациона приступачност. Универзални дизајн – спуштени тротоари, рампе, тактилне стазе и сл. Асистивна технологија – појам и врсте. Улога АТ у свакодневном животу деце са сметњама у развоју. Врсте активности: разговор, излагање уз презентацију и кратке филмове, дискусија). 2. Асистивна технологија – неопходност у инклузивној школи (Шта све можемо користити као асистивну технологију у учионици. Комуникациона помагала – електронска и класична. Асистивна технологија за чуло слуха, чуло вида, учење, говор, приступ. Како одабрати, пробати и где набавити одговарајућу асистивну технологију). 3. ИКТ у служби образовања деце са сметњама у развоју (Примена информационо-комуникационих технологија у школском окружењу. Оперативни систем у функцији асистивне технологије. Могућности стандардног Microsoft софтвера – виртуелна тастатура, увеличавање делова екрана помоћу лупе, могућност увеличавања и адаптирања приказивања показивача на екрану, подешавање брзине клика мишем, куцања, пречице на тастатури итд.). 4. Асистивна технологија без додатних улагања – шта можемо сами (Једноставне картице за комуникацију, тактилни цртежи, графофолије као магичне табле, флуоресцентни фломастери, црни фломастер, величина и изглед папира, календари активности, дрвене и картонске кутије, огласне табле, прилагођен намештај). 5. Питања на која није одговорено (одговори на питања на која није добијен или неки део садржаја није презентован довољно јасно). 6. Евалуација ( упитник ЗУОВ-а и интерни упитник).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)