logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

325 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе 2014. Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд
КоординаторВојислав Андрић, vandric@beotel.rs, 011/303-68-19, 065/291-22-00
АуториЂорђе Дугошија, Зоран Каделбург, Бранислав Поповић, Војислав Андрић, Владимир Мићић
РеализаториСрђан Огњановић, Вера Јоцковић, Милосав Миленковић, Ненад Вуловић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Војислав Андрић, Оливера Тодоровић, Драгољуб Ђорђевић, Ђорђе Баралић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе и позитиван трансфер ка ученицима
Специфични циљевиСтручно-педагошко оспособљавање и оснаживање наставника за квалитетну реализацију наставних програма математике од V до VIII разреда
Садржај и активности 1. Припрема часа математике у основној школи. 2. Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике. 3. Визуелизација наставног процеса математике у основној школи.4. Линеарна функција и око ње. 5. Проверавање и оцењивање у настави математике у основној школи. 6. Индивидуализација наставе математике у старијим разредима основне школе. 7. Теорија бројева у основној школи. 8. Припремање ученика основних школа за такмичења из математике. 9. Пропорционалност у алгебри и геометрији. 10. Mathematica у настави математике.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)