logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

323 Теме из геометрије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаДепартман за математику и информатику, ПМФ Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21100 Нови Сад
КоординаторВојислав Петровић, vojpet@gmail.com, 021/450-841, 064/287-31-10
АуториВојислав Петровић
РеализаториВојислав Петровић, Бојан Башић
Општи циљевиУпознавање наставника с важнијим садржајима планиметрије и стереометрије као што су: значајне тачке и линије троугла, геометријске трансформације, геометријска места тачака, геометријске конструкције, Менелајева и Чевијева теорема и примене, потенција тачке у односу на кружницу и потенцијална оса, елементи стереометрије; Указивање на њихову важност, међусобну повезаност и могућности примене у настави
Специфични циљевиМетодолошки приступ у презентацији наведених садржаја сходно саставу аудиторијума; Упознавање с мање познатим детаљима и могућностима
Садржај и активности Програм обухвата садржаје (теме) из области Основи геометрије. Поред предавања предвиђена је дискусија са учесницима семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)