logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

322 Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима основне школе (за учитеље) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториДрагана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић
РеализаториАкадемик Милосав Марјановић, Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Маријана Зељић, Оливера Ђокић, Ружица Кљајевић, Драгана Стошић-Миљковић, Јелена Бабић, Катица Марић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ учитељима за квалитетније извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе математике
Специфични циљевиОбогаћивање математичке културе учитеља, иновирање садржаја и оспособљавање за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљења
Садржај и активности 1. Бројеви и операције. 2. Цртеж-дијаграм помаже у решавању математичких задатака. 3. Логички задаци – тренинг мишљења. 4. Комбинаторни задаци у слици и речи. 5. Ух, та геометрија! (У свету геометријских фигура). 6. Математичке игре. 7. Математичка рекреација.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)