logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

321 Специјализовани републички семинар за наставнике математике (о раду са младим математичарима) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Владимир Јанковић
РеализаториАкадемик Милосав Марјановић, Војислав Андрић, Милан Божић, Владимир Јанковић, Милош Арсеновић, Ђорђе Дугошија, Александар Липковски, Зоран Лучић, Томислав Стошић, Вера Ивковић, Иванка Томић, Драгана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе математике у ОШ и СШ
Специфични циљевиОбогаћивање математичке културе наставника, припрема садржаја (посебно за додатни рад) и оспособљавање за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљења
Садржај и активности Програм обухвата актуелна питања струке и унапређивања математичког образовања, са тежиштем на рад са младим љубитељима математике. Садржај програма се односи на неке опште теме (планови и програми, уџбеници, повезаност математике и других области), историју и великане математике, ужестручне математичке теме, нове идеје и методе, популаризацију математике, додатни рад и такмичења из математике (са конкретним садржајима). Предвиђена је реализација седам до осам тема.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)