logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

320 Семинар за стално стручно усавршавање наставника: Архимедесов математички практикум Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић
РеализаториВладимир Јанковић, Милош Арсеновић, Ђорђе Дугошија, Мићо Милетић, Владимир Балтић, Томислав Стошић, Јован Ћуковић, Вера Ивковић, Ружица Кљајевић, Драгана Стошић-Миљковић, Јелена Бабић, Катица Марић, Живадин Андрић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе математике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе математике у ОШ и СШ
Специфични циљевиОбогаћивање математичке културе наставника, припрема садржаја (посебно за додатни рад) и оспособљавање за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљења
Садржај и активности Програм обухвата актуелна питања унапређивања наставе математике. Садржај се реализује у оквиру општих тема (програми и уџбеници и сл.) и ужестручних тема, а разматрају се и дидактичко-методичка и друга актуелна питања унапређивања наставе математике (посебно: нове идеје и методе), додатни рад и друге математичке активности (конкретни садржаји).
1. Настава математике и математичко образовање у светлу реформе образовања. 2. Савремена математика, компјутерска математика и „локална математика“ у школи. 3. Настава математике и других природних наука (корелација). 4. Место ученика у настави и њихово мотивисање за учење математике. 5. Праћење рада ученика и оцењивање успеха из математике.
Ужестручне теме обухватају садржаје из појединих области математике за сваки ниво (6-10 тема), као и одговарајуће дидактичко-методичке садржаје (теме). Могу се укључити и поједине теме из других "Архимедесових" семинара у Каталогу (зависно од потреба наставника).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)