logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

32 Да ли нам медијација заиста помаже Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаПредшколска установа''Младост'', Југословенске Армиије 18, 21400 Бачка Паланка
КоординаторДрагана Чикош, diko033@gmail.com, 021/604-06-56, 062/881-64-10
АуториДрагана Чикош, Весна Радошевић, Драгица Кубет
РеализаториДрагана Чикош, Весна Радошевић, Драгица Кубет
Општи циљевиПромовисање медијације; Подизање компетенција запослених; Стицање знања о медијацији, примени и предностима у односу на друге облике решавања спорова
Специфични циљевиТолеранција и међусобно поштовање; Препознавање проблема и примена стратегије за решавање конфликата и преузимање одговорности за сопствене поступке
Садржај и активности 1. Препознавање различитих вредносних система који утичу на наше понашање. 2. Предрасуде. 3. Конфликти (појам, најчешћи узроци конфликата, анализа у групи стила понашања у конфликту, методе решавања конфликата). 4. Комуникацијске вештине
5. Асертивне вештине комуникације (самопуздано реаговање). 6. Медијација – појам, поступци пре и на почетку процеса, кораци у процесу, методе и технике медијације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (20 бодова)