logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

319 Савремени приступи настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторБранка Огњановић, branka@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 263, 064/234-86-41
АуториБранислав Поповић, Марија Станић, Слађана Димитријевић, Радојко Дамјановић
РеализаториБранислав Поповић, Марија Станић, Сузана Симић, Слађана Димитријевић, Ненад Вуловић, Радојко Дамјановић, Славица Марковић, Јелена Банковић Гајић, Драгољуб Костић, Татјана Томовић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у погледу разноврсности, диференцираности и елемената кроскурикуларног повезивања наставних предмета
Специфични циљевиДа обухвати три основна сегмента рада професора математике, и то: од упознавања са новим (за наше услове) приступима припреми наставе (први део), преко разраде начина вредновања ученичких постигнућа (други део), до развоја сопствених техничко-технолошких компетенција у настави математике (трећи део)
Садржај и активности Први део садржаја је општеобразовног карактера: 1. Приказ разноврсних врста задатака. 2. Демонстрација математичког мишљења. 3. Различити и савремени ресурси у дизајнирању наставе. 4. Рад са манипулативима. 5. Структурисани садржаји за наставу математике по Блумовој таксономији.
Други део: 1. Који образац за површину шестостране правилне призме је кориснији. 2. Који је минимални скуп чињеница (формула) у тригонометрији које треба знати, да би се све остале чињенице (формуле) могле извести? 3. О неким основним аспектима проблема оцењивања (приказ неких од основних принципа наставе). Трећи део: упознавање наставника са образовним софтвером, са посебним освртом на програмске пакете Geogebra и Mathematica у настави математике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)