logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

317 Развој поступака и навика у реализацији програма математике основних школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво наставника математике основних школа Нови Сад, Футошка 5, 21100 Нови Сад
КоординаторАлександра Милошевић, saskamilo@yahoo.com, 021/450-133, 064/153-22-03
АуториРаде Козар, Варга Јожеф, Александра Милошевић, Вељко Таминџија
РеализаториРаде Козар, Варга Јожеф, Александра Милошевић, Вељко Таминџија
Општи циљевиОбезбеђивање већег степена обучености из математике ученика од V – VIII разреда
Специфични циљевиУпознавање наставника са проблемима у настави Математике од V – VIII и упућивање кроз конкретне наставне јединице на начине организовања и преношење знања
Садржај и активности 1. Научне методе у математици. 2. Кратак осврт на методичке облике рада и наставне методе уз приказ на конкретним наставним јединицама (подсетник за израду наставног часа). 3. Врсте и структуре наставног часа (реализација кроз конкретну наставну јединицу). 4.Проблемска настава – учење путем открића, примена на задатке. 5. Интеракција као вид учења и поучавања. 6. О природном, целом, рационалном, ирационалном и реалном броју. 7. Геометријске методе решавања конструктивних задатака. 8. Решавање задатака из стереометрије. 9. Грешке у решавању математичких задатака. 10. Провера постигнућа у настави математике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)