logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

316 Примена шаха у математици Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториСветислав Стојановић, Вељко Стојановић, Михаило Вељковић
РеализаториСветислав Стојановић, Вељко Стојановић
Општи циљевиОлакшавање савладавања наставе математике у основној и средњој школи уз помоћ шаховске табле и шаховских фигура
Специфични циљевиПребројавање свих могућих решења задатака, препознавање симетрије на табли, налажење захтеваних путања на табли у кретању фигура, разрезивање табле
Садржај и активности САДРЖАЈ 1.Упознавање са шаховском таблом 8х8. 2. Упознавање са шаховским фигурама и њиховим кретањем на шаховској табли по шаховским правилима. 3.Стратегија и циљеви шаховске партије. 4.Комбинаторна својства празне шаховске табле. 5.Комбинаторна својства и релације на шаховској табли уз присуство једне или више шаховских фигура на њој. 6.Постављање и решавање занимљивих стандардних и нестандардних задатака на класичној или ортодоксној шаховској табли. 7.Поопштења помињаних садржаја како на квадратним тако и на правоугаоним таблама, поопштења разматраних садржаја на таблама произвољног облика као и на бесконачној шаховској табли. 8.Хексагонални шах, посебно варијанте Глинског и Шафранова, геометријски појмови на њима 9.Шах на цилиндричној и торусној табли. 10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)