logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

315 Примена различитих образовних алата у реализацији наставе математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториИвана Костић Ковачевић, Јелена Гавриловић, Ана Симићевић
РеализаториИвана Костић Ковачевић, Јелена Гавриловић, Ана Симићевић
Општи циљевиУсавршавање и едукација наставника. Интеграција теоретске наставе са визуелизацијом математичких појмова, уз употребу софтвера за разне типове учења.
Специфични циљевиОбучавање наставника у раду математичким софтверима, при чему би се садржаји посматрали са аспекта различитих алата уз упоредну анализу
Садржај и активности 1. Испитивање функција и њихово графичко представљање. 2. Примена одређених интеграла у израчунавању површина и запремина. 3. Решавање система једначина. 4. Математички софвери: Geogebra, Microsoft Mathematics, Matlab, Wiris, Java View...
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)