logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

314 Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа из математике (на примерима контролних вежби, писмених задатака и тестова) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаМатематичка гимназија, Краљице Наталије 37, 11000 Београд
КоординаторСрђан Огњановић, srdjanognjanovic17@gmail.com, 011/361-11-25, 066/292-905
АуториСрђан Огњановић, Оливера Тодоровић
РеализаториСрђан Огњановић, Оливера Тодоровић
Општи циљевиОспособљавање наставника разредне наставе и наставника математике за препознавање којем дескриптору одговара задатак и како одабрати задатке за контролне вежбе, тестове и писмене задатке из математике како би проверили и одредили ниво постигнућа ученика из математике према образовним стандардима
Специфични циљевиОбука наставника разредне наставе и наставника математике за примену образовних стандарда у провери нивоа знања ученика
Садржај и активности 1.Образовни стандарди. 2. Контролне вежбе, тестови и писмени задаци. 3. Типови задатака карактеристични за проверу знања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)