logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

312 Одабрани садржаји наставе математике у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35, 11000 Београд
КоординаторБиљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/328-47-44, 011/303-68-18, 062/544-444
АуториВојислав Андрић, Радослав Димитријевић, Ђорђе Дугошија, Драгољуб Ђорђевић, Зоран Каделбург, Александар Липковски, Милосав Миленковић, Срђан Огњановић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Оливера Тодоровић
РеализаториВојислав Андрић, Радослав Димитријевић, Ђорђе Дугошија, Драгољуб Ђорђевић, Зоран Каделбург, Александар Липковски, Милосав Миленковић, Срђан Огњановић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Оливера Тодоровић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у средњим школама
Специфични циљевиРазрада тема за редовну и додатну наставу из математике.
Садржај и активности 1. Корени и факторизација полинома у школи. 2. Квадратна функција, једначине и неједначине. 3. Принцип математичке индукције и принцип рекурзије. 4. Графови у средњој школи. 5. Комплексни бројеви и полиноми. 6. Психологија учења математике. 7. Теорија бројева у средњој школи. 8. Диофантове једначине у редовној и додатној настави. 9. Вероватноћа и статистика у средњој школи. 10. Настава математике у средњим стручним школама. 11. Визуелизација наставног процеса математике у средњој школи. 12. Индивидуализација наставе у средњој школи. 13. Проблемска настава реализована помоћу рачунара.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)