logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

311 Одабрани садржаји наставе математике у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнез Михаилова 35/IV, 11000 Београд
КоординаторБранислав Поповић, bpopovic@kg.ac.rs, 064/229-60-93, 011/303-68-19
АуториРадојко Дамјановић, Срђан Огњановић, Ненад Вуловић, Бранислав Поповић, Војислав Андрић, Оливера Тодоровић
РеализаториРадојко Дамјановић, Мирјана Кандић, Срђан Огњановић, Ненад Вуловић, Бранислав Поповић, Војислав Андрић, Оливера Тодоровић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у погледу разноврсности, диференцираности и елемената кроскурикуларног повезивања наставних предмета. Оспособљавање наставника разредне наставе за препознавање типова задатака карактеристичних за контролне вежбе, тестове и писмене задатке из математике и мотивисање и припрему ученика за проверу знања те врсте
Специфични циљевиУпознавање наставника разредне наставе са различитим приступима у осмишљавању и организацији наставног процеса, употребом различитих ресурса у настави математике, употребом савремених технологија, употребом манипулатива у наставном процесу; Обука наставника разредне наставе за припрему ученика за проверу знања
Садржај и активности Модул 1 – Савремени приступи настави математике. Модул 2 – Индивидуализација наставе математике и проблемски задаци у млађим разредима основне школе.
Циљна групанаставник разредне наставе, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)