logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

310 Одабрана поглавља из математике за V, VI, VII и VIII разред основне школе – методички приступ Компетенцијa: K1
Приоритети: 5,6
ИнституцијаСтручно удружење ИДЕА, Албанске споменице бр. 1, 11000 Београд
КоординаторНада Стојановић, office@matematiskop.co.rs, 063/387-237
АуториВладимир Стојановић
РеализаториВладимир Стојановић, Светозар Вукадиновић, Нинослав Ћирић, Иван Анић, Милан Божић, Владимир Балтић, Ђорђе Кртинић
Општи циљевиОбучавање наставника за квалитетно планирање и извођење редовне наставе и примене разних метода рада, прилагођених темама и ученицима
Специфични циљевиOбука наставника за рад на редовним часовима са групама ученика (хомогеним и нехомогеним); Посебна пажња биће усмерена на планирање и извођење наставе у три нивоа, у складу са усвојеним Образовним стандардима. Један од посебних циљева је указивање наставницима на значај правилног избора задатака за контролне и писмене задатке
Садржај и активности 1. Планирање и методичко излагање појмова са којим се ученици први пут сусрећу у настави (децимални бројеви, негативни бројеви, ирационални бројеви, полиноми). 2. Доказивање у алгебри и геометрији. 3. Појам конструкције у геометрији. 4. Стереометрија. 5. Графичко приказивање података. 6.Пропорције и проценти.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)