logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

31 Вршњачко насиље и шта са њим Компетенцијa: K3
Приоритети: 1,4
ИнституцијаОШ „Олга Петров Радишић“, Вука Караџића 8, 26300 Вршац
КоординаторТања Недимовић, nedimovic.tanja@gmail.com, 064/288-12-22
АуториТања Недимовић, Бранка Кресоја
РеализаториСаша Шкундрић, Тања Недимовић, Сандра Илић
Општи циљевиУнапређење знања и вештина за препознавање и разумевање појаве вршњачког насиља са крајњим циљем превентирања ситуација насиља и креирања стимулативног и толерантног окружења у ВО установама
Специфични циљевиУсвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља, учесталости и факторима ризика; Сензибилизација запослених за препознавање и процену вршњачког насиља; Упознавање са програмима превенције и усвајање специфичних вештина и техника за рад на превенцији вршњачког насиља
Садржај и активности 1. Појавни облици и учесталост вршњачког насиља (физичко, психолошко, сексуално насиље; фактори учесталости и приказ резултата истраживања код нас и у свету). 2. Фактори ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама (емоционаални однос родитеља према деци; начини кажњавања; социо- економски услови у породици и др.). 3. Интерпретација социјалне интеракције (вршњачко насиље као одраз целокупне ситуације у друштву, културолошке разлике у процени насилног понашања, разлике између агресивности, школског насиља и вршњачког насиља, позиције – насилник, жртва, посматрач и др.). 4. Програми превенције вршњачког насиља (ментално здравље породице и деце у релацији са појавом вршњачког насиља, значај преванције, примарна, секундарна и терцијална превенција, програми превенције насиља у васпитно-образовним установама). 5. Вештине за рад у ситуацијама вршњачког насиља (облици понашања – агресивно, субмисивно, асертивно, управљање комуникацијом, управљање конфликтима и др.). 6. Методе и технике за креирање рада са ученицима ради ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља (методе усмерене на наставнике, ученике и руководице). 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, , стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)