logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

309 Обука наставника за додатни рад из математике у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић, Владимир Јанковић
РеализаториВладимир Јанковић, Ђорђе Дугошија, Милош Арсеновић, Томислав Стошић, Јелена Бабић, Драгана Стошић-Миљковић, Јован Ћуковић, Мићо Милетић, Живадин Андрић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за додатни рад са даровитим ученицима - у циљу развијања њихових математичких способности и успешног припремања за математичка такмичења (посебно она вишег ранга)
Специфични циљевиПрипрема садржаја за додатни рад и оспособљавање наставника за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљење (посебно, решавањем нестандардних задатака)
Садржај и активности Основна (оквирна) тема – Нестандардни математички задаци – идеје и методе решавања: 1. Додатни рад са даровитим ученицима (педагошко-психолошке основе, организација, оквирни програм, систем рада). 2. Неке идеје и методе решавања нестандардних математичких задатака. 3. Оно што је ван уџбеника (сродност, парност, обратни ход, инваријанте). 4. Додатно из дељивости (аритметика остатака, конгруенције, Диофантске једначине). 5. Математички проблем у слици (цртеж помаже). 6. Граф помаже (мање познате примене). 7. Комбиноване фигуре. 8. Тежи логички задаци (са математичким садржајем). Комбинаторни задаци. 9. Дирихлеов принцип. 10. Дирихлеов принцип у геометрији – комбинаторна геометрија. 11. Аполонијеви задаци. 12. Проблеми екстремних вредности, изопериметарски проблем. 13. Покривања, паковања, резања и састављања фигура. 14. Математичке игре. 15. Поглед у историју математике (задаци великих математичара, Л. Ојлер). 16. Одабрани задаци са математичких такмичења.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)