logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

308 Обука наставника за додатни рад из математике у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић
РеализаториЂорђе Дугошија, Милош Арсеновић, Војислав Андрић, Томислав Стошић, Јелена Бабић, Драгана Стошић-Миљковић, Ружица Кљајевић, Милица Прошић, Јован Ћуковић, Живадин Андрић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за додатни рад са даровитим ученицима - у циљу развијања њихових математичких способности и успешног припремања за математичка такмичења (посебно она вишег ранга)
Специфични циљевиПрипрема садржаја за додатни рад и оспособљавање наставника за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљење (посебно, решавањем нестандардних задатака)
Садржај и активности Тематика се реализује на неколико нивоа: I. Основни ниво обуке (А) планиран је за наставнике који остварују наставу математике у основној школи (I-VIII): 1. Мотивисање ученика за учење математике је основна тема и садржи 80 подтема – наслова, по 10 тема за сваки разред (теме су наведене у посебном прилогу (списку), који се може добити у „Архимедесу“ налазе се и на "Архимедесовом" сајту: www.arhimedes.rs.). Програми (спискови тема) по разредима намењени су школама за додатни рад у школама (по разредима или у другим комбинацијама. За "Архимедесов" семинар, бира се и реализује четири до пет тема (зависно од исказног интересовања и захтева из школа) и то за: (1) за учитеље и (2) за наставнике математике у старијим разредима основне школе. II. Виши ниво обуке (Б) предвиђен је за наставнике математике у старијим разредима основне школе (V-VIII). Нестандардни математички задаци – идеје и методе решавања, је оквирна тема, а обухвата неколико појединачних тема: 1. Додатни рад са даровитим ученицима (педагошко-психолошке основе, организација, оквирни програм, систем рада). 2. Неке идеје и методе решавања нестандардних математичких задатака. 3. Оно што је ван уџбеника (сродност, парност, обратни ход, инваријанте). 4. Додатно из дељивости (аритметика остатака, конгруенције). 5. Линеарне и неке нелинеарне Диофантске једначине. 6. Цртеж помаже (метод дужи, метод правоугаоника). 7. Неки проблеми "тешких ситуација". 8. Граф помаже (мање познате примене). 9. Комбиноване фигуре. 10. Тежи логички задаци. 11. Комбинаторни задаци. 12. Дирихлеов принцип. 13. Комбинаторна геометрија. 14. Покривања, паковања, резања и састављања фигура. 15. Математичке игре. 16. Поглед у историју математике (задаци великих математичара). 17. Одабрани задаци са математичких такмичења. За једнодневни семинар бира се и реализује четири до пет тема, а за дводневни – 12 тема.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)