logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

307 Облици и логичка структура наставе математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаМатематички факултет, Студентски Трг 16, 11000 Београд
КоординаторЈелена Јовић, jelena@matf.bg.ac.rs, 011/202-78-01, 064/865-00-22
АуториМиодраг Матељевић, Синиша Јешић, Иван Анић
РеализаториМиодраг Матељевић, Синиша Јешић, Иван Анић, Драгица Мишић, Александра Росић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у основним и средњим школама; Јачање капацитета наставника у основним и средњим школама; Популаризација математике
Специфични циљевиУпознавање са савременим видовима структуисања часа – сврсисходне целине; Обука наставника да у настави оспособе ученике за примену стечених знања
Садржај и активности 1. Логичка структура часа математике. 2. Структура часа и корелација са методском поставком часа, структура семантичких аспеката наставе и корелацији са семиотичким аспектима наставе. 3. Технике вежбања. 4. Мисаони процеси и логичко резоновање при применама стечених знања.
Наведене теме реализују се у оквиру предавања и увежбавања техника конципирања часа: Однос концептуалног и процедуралног приступа настави математике; Примена математичких знања – хоризонтално и вертикално повезивање образовних садржаја; Пројекат у настави математике – логичка структура целина пројекта.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)