logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

305 Мотивисање и развијање интересовања за учење математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић
РеализаториМилош Арсеновић, Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Мирко Дејић, Томислав Стошић, Ружица Кљајевић, Драгана Стошић-Миљковић, Вера Ивковић, Јелена Бабић, Катица Марић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима и оспособљавање за квалитетно извођење наставе математике, нарочито у мотивисању и развијању интересовања ученика за учење математике
Специфични циљевиУнапређивање метода и облика рада наставника на подстицању мотивације и одржавање интересовања за математику код ученика, уз презентацију одговарајућих садржаја
Садржај и активности Оквирне теме: 1.Мотивација у настави математике и како се она врши. 2. Развијање и одржавање интересовања за учење математике (уводна разматрања, редовна настава, додатна настава, секције, такмичења, публикације). 3. Задаци за мотивисање и развијање интересовања за учење математике – према нивоима наставе, односно циљним групама (млађи разреди основне школе, старији разреди основне школе, средња школа) – избор и методе решавања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)