logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

304 Методички приступи у обради наставних тема везаних за функције помоћу geogebre Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаПриродно-математички Факултет, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4, 21100 Нови Сад
КоординаторЂурђица Такачи, djtak@dmi.uns.ac.rs, 021/661-63-50, 063/588-270
АуториЂурђица Такачи, Арпад Такачи, Душка Пешић, Јелена Татар
РеализаториЂурђица Такачи, Арпад Такачи, Душка Пешић, Јелена Татар
Општи циљевиУвођење нових методских приступа у обради појмова везаних за функције, који представљају основу за развој когнитивних процеса математичког мишљења.
Специфични циљевиКоришћење програмског пакета Geogebra за визуелизацију и симболизацију појмова везаних за функције и математичко моделирање функцијама
Садржај и активности 1. Обрада наставних садржaja – појам функције; функције директне и обрнуте пропорционалности; основне функције; особине функције; непрекидност функције; граничне вредности низа и функције; изводи; oинтеграли; примена извода и интеграла, са посебним освртом на визуализацију. 2. Примена комбиновања класичних метода уз примену нове технологије у наставном процесу, програмски пакет GeoGebra. 3. Указивање на најчешће грешке које ученици праве приликом решавања проблема везаних за функције (Предлози за превазилажење когнитивних конфликата који настају код ученика приликом обраде наведених наставних садржаја.) 4. Указивање на предности и мане употребе рачунара у обради наставних садржаја везаних за функције. 5. Коришћење интернета у настави математике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника15
Трајањетри дана (24 бода)